Menu Zavrieť

Dračie lode a mini nočné preteky

Kamikse spoluorganizuje unikátne podujatia na Ružíne – preteky dračích lodí!

Sprievodnými podujatiami sú tiež mini nočné preteky na canoe, horský polmaratón a bicyklový okruh okolo Ružína, k tomu bohatý sprievodný kultúrny program:

Popis projektu:

Cieľom projektu je zatraktívnenie Ružínskej priehrady rozšírením existujúceho podujatia Nočných orientačných pretekov vodákov na Ružíne o preteky dračích lodí. Nočné orientačné preteky realizuje KAMIKSE klub kanoistiky Akademik TU Košice od roku 1973.
Rozšírením našej činnosti a tradícií mienime rozbehnúť tradíciu pretekov dračích lodí, ktoré budú mať značný vplyv na zapojenie sa a spoluprácu obcí, O.Z., ubytovacích a pohostinných zariadení.
Toto mimoriadne atraktívne podujatie bolo prevzaté zo Severo-moravského kraja – Slezskej Harty

Podujatie je podporené Košickým samosprávnym krajom cez Program Terra Incognita prostredníctvom organizácie Košice Región Turizmus.

Výška dotácie: 45.000,- EUR Minimálne spolufinancovanie: 5.000,- EUR

Doba trvania projektu: od 1.6. 2023 do 28.9. 2023

Podrobné informácie a prihlasovanie nájdeš na www.ruzin.eu

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita

www.kosiceregion.sk

www.vucke.sk

www.terraincognita.sk