Menu Zavrieť

Ťahanovský vlnový špeciál 2024

SUP Fun Slalom

Datum: 08.06.2024

Ťahanovský vlnový špeciál 2024 sú otvorené klubové preteky, ktoré organizuje KAMIKSE klub kanoistiky ATU Košice.

propozície na stiahnutie (pdf, 100kB)

Kayak Cross

Za predpokladu dostatočného počtu prihlásených účastníkov sa bude súťažiť v dvoch kajakárskych a dvoch Stand Up Paddle (ďalej len „SUP“) disciplínach: kayak cross, kayak fun slalom, SUP fun slalom a SUP sprint.

Preteky sa uskutočnia na Ťahanovskej vlne (pod ťahanovským mostom, medzi parkom Anička a dedinou Ťahanovce, 48.756439, 21.251995).

Občerstvenie, šatňa, registrácia, budú sústredené vo dvore, resp. v lodenici klubu Kamikse (48.754791, 21.252617).

Štartovné: 7 /disciplína, alebo 10 /za 2 disciplíny

V štartovnom sú obsiahnuté ceny pre víťazov, a jeden nápoj; u súťažiaceho v dvoch disciplínach, ktorý sa prihlási vopred, taktiež občerstvenie v podobe klobásky (jej obdoby) z grilu.

K dispozícii bude pitný režim.

Prihlasovanie: klub@kamikse.sk, najneskôr do stredajšej polnoci, 05.06.2024

Info:  www.facebook.com/kamikse  www.kamikse.sk

Všetci prihlásení účastníci sa súťaže zúčastňujú na vlastné riziko. Pretekár mladší ako 18 rokov musí predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Každý pretekár je povinný mať počas súťaže riadne oblečenú plávaciu vestu a ochrannú prilbu. Povolenou loďou je plastový kajak/”singel”, s dĺžkou do 280 cm (nie lode určené na vodný slalom). Na SUP Sprint je povolený nafukovací, alebo plastový paddleboard s dĺžkou do 381 cm (12ft 6in). Na SUP Fun Slalom nie je obmedzený výber paddleboardu.

Pre súťažiacich, ktorí nie sú členmi klubu Kamikse a nemajú vlastné vybavenie, je možné po dohode požičať potrebnú výbavu (kajak, pádlo, špricka, vesta, prilba) za cenu 5 €.

Požičanie paddleboardov bude možné od spol. Splavujeme.sk, (20 € Elementsgear, alebo 24 € Tambo).

Systém jednotlivých disciplín:

Kayak cross – pretekár musí absolvovať trať, ktorá sa skladá z niekoľkých prekážok v podobe bránky/bójky (protiprúdky a/alebo poprúdky) a bannerov, ktoré musí prejsť predpísaným spôsobom a v správnom poradí. Účastníci sa budú môcť s traťou oboznámiť v deň pretekov, v čase na to určenom.

Disciplína bude mať kvalifikačnú a vyraďovaciu fázu, v ktorej budú na základe výsledkov kvalifikácie pretekári rozdelení do skupín a súťažiť systémom “head to head”.

Systém pretekov a rozpis penalizácií bude k dispozícii pretekárom počas registrácie a výkladu trate (vopred registrovaní účastníci ich dostanú emailom najneskôr 1 deň pred pretekmi).

Kayak/SUP fun slalom – ktorého cieľom je prejsť trať v najkratšom čase, pričom pretekár absolvuje povinné a príp. aj voliteľné prvky, ktoré mu pomôžu získať časový bonus (z čistého času sa odrátajú časové bonusy). Jednotlivé prvky rozhodne nebývajú štandardnou súčasťou slalomových pretekov. Samotná trať, ako aj časové bonusy a penalizácie, budú účastníkom predstavené v deň pretekov, pred štartom disciplíny.

SUP sprint – pretekár musi na rovnej hladine absolvovať trať do 200 m, za čo najkratší čas. 

Časový rozvrh:

09:00 – 09:30             Registrácia súťažiacich

09:30 – 10:00             Privítanie a výklad trate, príprava pretekárov na štart

10:15 – 13:00             Kvalifikácia, a vyraďovacia fáza, finále Kayak crossu, a  SUP šprint

13:00 – 14:00             Prestávka

14:00 – 14:30             Výklad trate fun slalomu a príprava na štart

14:30 – 16:30             Kayak/SUP Fun slalom

17:30                          Vyhlásenie výsledkov

Časový rozvrh pretekov sa môže v priebehu dňa meniť vzhľadom na počet prihlásených účastníkov, technické problémy, či počasie.

Organizátor má právo zrušiť jednu, alebo obe disciplíny, ak nebude naplnený minimálny počet súťažiacich. Prihlásení pretekári o tom budú včas upovedomení.

Bližšie informácie o pravidlách disciplín a trati získajú prihlásení pretekári min. 1 deň vopred.

Účastník týmto udeľuje Kamikse klub kanoistiky ATU Košice súhlas na nahrávanie, filmovanie, vytváranie  mediálnych výstupov, využívanie jeho mena, zobrazenia, hlasu, vzhľadu a športového  výkonu k vytvoreniu audiovizuálneho a akéhokoľvek iného diela; k televíznemu a inému  šíreniu vo všetkých formách; k zaobstaraniu ľubovoľného množstva kópii a k použitiu  týchto kópii všetkými komerčnými i nekomerčnými spôsobmi za účelom propagácie Kamikse klubu kanoistiky ATU Košice; k vytvoreniu ďalšieho audiovizuálneho diela a iného diela a k využitiu tohto  ďalšieho diela v rozsahu stanovenom v tomto odseku.