Menu Zavrieť

Výročná členská schôdza 24.2.2023

Výročná členská schôdza klubu KAMIKSE sa uskutoční 14.2. 2024 od 18:00 v priestoroch na Leteckej fakulte TUKE (https://goo.gl/maps/qNhtZqeiMhi8sTBq6)

ValentínProgram

  1. Schválenie programu
  2. Správa o športovej činnosti klubu za rok 2023
  3. Správa o aktuálnom stave klubu a hospodárení klubu za rok 2023
  4. Správa kontrolnej komisie
  5. členské, % z daní pre klub
  6. Členstvo vo zväze kanoistiky a KST
  7. Kalendár akcií na aktuálnu sezónu 2024
  8. Diskusia, rôzne
  9. Voľná zábava na tému Valentín