Menu Zavrieť

NOČNÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY VODÁKOV NA RUŽÍNE 2016

Vodácky klub klub KAMIKSE Akademik TU KOŠICE,
a Katedra telesnej výchovy TU v Košiciach

Vás pozývajú na tradičné

NOČNÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY VODÁKOV NA RUŽÍNE

44. ročník
Memoriál Euzeba Vargu, 19. ročník

preteky vodákov konané každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov


Výsledky/Results 2016: TU

nop-vysledkova-listina-2016

PROPOZÍCIE – propozície v PDF na stiahnutie

Miesto konania: Chata TU Košice na Ružínskej priehrade (chatová základňa Kozinec neďaleko obce Margecany).

Dátum konania: 19. november 2016 (chata 17. – 20. 11. 2016)

Štartovné: do 15.11.2016 €6,-/osoba, na mieste pretekov €8,-/osoba. V štartovnom je zahrnuté občerstvenie a technické zabezpečenie počas pretekov.

Doprava lodí a lode: Účastníci si lode a dopravu zabezpečujú sami

Kategórie: Súťažia hliadky dvoch turistických lodi v kategóriách C2 muži, C2 mix a K1. Podmienkou vypísania kategórie je účasť minimálne štyroch hliadok v kategórii.

Špeciálna súťaž pre všetkých pretekajúcich – Hrozen Cup o najoriginálnejšiu posádku. Fantázii sa hranice nekladú. Súťaže sa automaticky zúčastňujú všetky štartujúce hliadky, ktoré ukončia preteky.

Bezpečnostné opatrenia:

Odporúčaná výbava – loď zabezpečená proti potopeniu, plávacia vesta (povinná u pretekárov mladších ako 18 rokov), baterka, vhodné oblečenie podľa počasia, buzola. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Ubytovanie:

na chate TU Košice (obmedzený počet postelí, ostatní karimatky, spacáky, deky a pod., extrémisti vlastné stany a iglú):

Nepretekajúci 5,- €/noc na posteli, 2,- €/noc na zemi, Pretekajúci – v cene štartovného

Program (oficiálny):

sobota

12:00-13:00 prezentácia

13:30-14:00 nástup a výklad pravidiel

14:00 štart 1. etapy

16:00-17:30 občerstvenie v cieli 1. etapy

cca 17:30 štart 2. etapy

po návrate: občerstvenie na chate

cca 21.30 vyhlásenie výsledkov

24:00 polnočný tunelový chorál

Prihlasovanie:

Prihlásiť sa je potrebné do 15.11.2016.

1. cez prihlasovací formulár na https://goo.gl/forms/2nd3KmzJyUeYQy093

2. alebo osobne každý utorok od 20:00 do 20:57 v klubovni kamikse,

3. prípadne e-mailom na branko@kamikse.sk resp. dodo@kanoistika.sk

Štartovné je možné uhrádzať osobne v klube alebo prevodom na účet SK2683605207004200184869 (uviesť „NOP“ a meno resp. názov posádky).

Ďalšie informácie o nás, o pretekoch a pravidlách, mapky fotky a pod. si pozrite na www.kamikse.sk/nase-naj-akcie/nocne-orientacne-preteky-na-ruzine