Menu Zavrieť

NOČNÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY VODÁKOV 2019

Výsledky NOPR 2019

klub kanoistiky kamikse Akademik TU KOŠICE,
a Katedra telesnej výchovy TU v Košiciach

Vás pozývajú na tradičné

NOČNÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY VODÁKOV NA RUŽÍNE

47. ročník
Memoriál Euzeba Vargu, 22. ročník

preteky vodákov konané každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov

 

PROPOZÍCIE

Miesto konania: Chata TU Košice na Ružínskej priehrade (chatová základňa Kozinec neďaleko obce Margecany).

Dátum konania: 16. november 2019 (chata 15. – 17. 11. 2019)

Štartovné: do 13.11.2019 €8,-/osoba, na mieste pretekov €10,-/osoba. V štartovnom je zahrnuté 2x občerstvenie a technické zabezpečenie počas pretekov.

Doprava lodí a lode: Účastníci si lode a dopravu zabezpečujú sami

Kategórie: Súťažia hliadky dvoch turistických lodí v kategóriách C2 muži, C2 mix, K1 a SUP. Podmienkou vypísania kategórie je účasť minimálne štyroch hliadok v kategórii.

Bezpečnostné opatrenia:

Odporúčaná výbava – loď zabezpečená proti potopeniu, plávacia vesta (povinná u pretekárov mladších ako 18 rokov), baterka, vhodné oblečenie podľa počasia, buzola. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Ubytovanie:

na chate TU Košice (obmedzený počet postelí, ostatní karimatky, spacáky, deky a pod., prípadne individuálne)

Nepretekajúci 5,- €/noc na posteli, 2,- €/noc na zemi, Pretekajúci – v cene štartovného

Program (oficiálny):

sobota

12:00-13:00 prezentácia

13:30-14:00 nástup a výklad pravidiel

14:00 štart 1. etapy

16:00-17:30 občerstvenie v cieli 1. etapy

cca 17:30 štart 2. etapy

po návrate: občerstvenie na chate

cca 21.30 vyhlásenie výsledkov

24:00 polnočný tunelový chorál

Prihlasovanie:

Prihlásiť sa odporúčame do 13.11.2019.

1. cez prihlasovací formulár na TU

2. alebo osobne každý utorok od 20:00 do 20:57 v klubovni kamikse,

3. prípadne e-mailom na klub@kamikse.sk

Štartovné je možné uhrádzať osobne v klube alebo prevodom na účet SK2683605207004200184869 (uviesť „NOP“ a meno resp. názov posádky).

Prihlásením pretekár prejavuje dobrovoľný súhlas so zhotovením foto a video záznamu, ktorý poslúži na všeobecnú prezentáciu a so zverejnením výsledkovej listiny na webovej stránke a sociálnych sieťach organizátora. Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám.

Ďalšie informácie o nás, o pretekoch a pravidlách, mapky fotky a pod. si pozrite na www.kamikse.sk/nase-naj-akcie/nocne-orientacne-preteky-na-ruzine