Menu Zavrieť

Čistá hladina a brehy Ružína

Projekt pokračuje druhým kolom!

 

 

 

Nie je nám jedno, ako vyzerá naše okolie a aký vzťah k nemu bude mať ďalšia generácia vodákov. Preto sme sa rozhodli zrealizovať projekt „Čistá hladina a brehy Ružína“, v rámci ktorého priblížime vodácky šport novým, nádejným kanoistom a kajakárom a zároveň, v spolupráci s partnerskými organizáciami a dobrovoľníkmi z radov vodákov, ale aj chatárov z oblasti Ružína a ďalších záujemcov, vyčistíme časť vodnej hladiny Ružína a jeho brehov od odpadu, ktorý každoročne prináša voda.

Projekt sa uskutoční 16. júna 2018 približne od 9. hodiny rannej v okolí chatovej osady Kozinec pri Margecanoch, časti Rolová huta. Centrom akcie bude chata Technickej univerzity Košice, odpad bude sústredený pri kontajneri za cestným starým Bujanovským tunelom (v smere od Rolovej huty).

   

Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U.S. Steel Košice, s.r.o.

 

Tiež vďaka: obec Margecany, Slovenský vodohospodársky podnik, a.s., Združenie vodáckych klubov Košíc a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa pridajú k projektu.

Na podujatí bude zhotovovaný foto a video záznam.