Menu Zavrieť

NOČNÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY VODÁKOV NA RUŽÍNE 2015

Akademik TU Košice – Vodácky klub kamikse
Katedra telesnej výchovy KTV TU v Košiciach a Klub slovenských turistov

Vás pozývajú na tradičné

NOČNÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY VODÁKOV NA RUŽÍNE

  1. ročník
    Memoriál Euzeba Vargu, 18. ročník

preteky vodákov konané každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov
PROPOZÍCIE

Miesto konania: Chata TU Košice na Ružínskej priehrade (chatová základňa Kozinec neďaleko obce Margecany).

Dátum konania: 14. november 2015 (chata 13. – 15. 11. 2014)

Štartovné: do 10.11.2015 6,- €/osoba, na mieste pretekov 8,- €/osoba. V štartovnom je zahrnuté občerstvenie a technické zabezpečenie počas pretekov.

Doprava lodí a lode: Účastníci si lode a dopravu zabezpečujú sami

Kategórie: Súťažia hliadky dvoch turistických lodi v kategóriách C2 muži/ženy, C2 mix a K1. Podmienkou vypísania kategórie je účasť minimálne štyroch hliadok v kategórii.

 

Špeciálna súťaž pre všetkých pretekajúcich – Hrozen Cup o najoriginálnejšie štylizovanú posádku. Fantázii sa hranice nekladú. Súťaže sa automaticky zúčastňujú všetky štartujúce hliadky, ktoré ukončia preteky.

Bezpečnostné opatrenia:

Odporúčaná výbava – loď zabezpečená proti potopeniu, plávacia vesta (povinná u pretekárov mladších ako 18 rokov), baterka, vhodné oblečenie podľa počasia, buzola. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Ubytovanie:

na chate TU Košice (obmedzený počet postelí, ostatní karimatky, spacáky, deky a pod., extrémisti vlastné stany a iglú):

Nepretekajúci 5,- €/noc na posteli, 2,- €/noc na zemi, Pretekajúci – v cene štartovného

 

Program (oficiálny):

sobota

12:00-13:00            prezentácia

13:30-14:00            nástup a výklad pravidiel

14:00                      štart 1. etapy

16:00-17:30            občerstvenie v cieli 1. etapy

cca 17:30                štart 2. etapy

po návrate:             občerstvenie na chate

cca 21.30                vyhlásenie výsledkov

24:00                      polnočný tunelový chorál

Prihlasovanie:

Prihlásiť sa je potrebné do 10.11.2015.

  1. cez prihlasovací formulár TU
  2. alebo osobne každý utorok od 20:10 do 20:57 v klubovni kamikse,
  3. prípadne e-mailom na branko@kamikse.sk

Štartovné je možné uhrádzať osobne v klube alebo prevodom na účet 520700-4200184869/8360 (uviesť „NOP“ a meno resp. názov posádky).

 

Ďalšie informácie o nás, o pretekoch a pravidlách, mapky fotky a pod. si pozrite na www.kamikse.sk/nase-naj-akcie/nocne-orientacne-preteky-na-ruzine