Menu Zavrieť

Nočné orientačné preteky vodákov 2012

Vodácky klub kamikse Akademik TU KOŠICE a
Katedra telesnej výchovy TU v Košiciach Vás pozývajú na tradičné

NOČNÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY VODÁKOV NA RUŽÍNE

40. ročník
Memoriál Euzeba Vargu, 15. ročník

preteky vodákov konané každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov

PROPOZÍCIE

Miesto konania: Chata TU Košice na Ružínskej priehrade (chatová základňa Kozinec neďaleko obce Margecany).

Dátum konania: 17. november 2012 (chata 16. – 18. 11. 2012)

Štartovné:  do 13.11.2012  €4,-/osoba, na mieste pretekov €5,-/osoba

V štartovnom je zahrnuté občerstvenie a technické zabezpečenie počas pretekov.

Doprava lodí: Účastníci si ju zabezpečujú sami

Kategórie: Súťažia hliadky dvoch turistických lodi v kategóriách C2 muži, C2 mix a K1.  Podmienkou vypísania kategórie je účasť minimálne štyroch hliadok v kategórii.

 

Špeciálna súťaž pre všetkých pretekajúcich – Hrozen Cup o najoriginálnejšiu posádku. Fantázii sa hranice nekladú. Súťaže sa automaticky zúčastňujú všetky štartujúce hliadky, ktoré ukončia preteky.

Bezpečnostné opatrenia:

Odporúčaná výbava – loď zabezpečená proti potopeniu, plávacia vesta (povinná u pretekárov mladších ako 18 rokov), baterka, vhodné oblečenie podľa počasia, buzola. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Ubytovanie:

na chate TU Košice (obmedzený počet postelí, ostatní karimatky, spacáky, deky a pod., extrémisti vlastné stany a iglú):

Nepretekajúci:      €2,-/noc

Pretekajúci:          v cene štartovného

 

Program (oficiálny):

sobota

12:00-13:00            prezentácia

13:30-14:00            nástup a výklad pravidiel

14:00                      štart 1. etapy

16:00-17:30            občerstvenie v cieli 1. etapy

cca 17:30                štart 2. etapy

po návrate:             občerstvenie na chate

cca 21.30                vyhlásenie výsledkov

24:00                      polnočný tunelový chorál

 

Prihlasovanie:

Do 13.11.2012 najlepšie cez prihlasovací formulár na  www.kanoistika.sk/Nocak/prihlasenie2012.html (naraz celú hliadku) alebo osobne každý utorok od 20:00 do 20:57 v klubovni kamikse, prípadne e-mailom na  branko@kamikse.sk resp. dodo@kanoistika.sk. Štartovné je možné uhrádzať osobne v klube alebo prevodom na účet 520700-4200184869/8360 (uviesť „NOP“ a meno resp. názov posádky).

Akcia sa uskutoční s podporou Ministerstva školstva SR, Slovenskej asociácie univerzitného športu a KST

Ďalšie informácie o nás, o pretekoch a pravidlách, mapky fotky a pod. si pozrite na www.kamikse.sk/nase-naj-akcie/nocne-orientacne-preteky-na-ruzine